Ben Türk’üm, Türk esir olmaz

Ben Türk’üm, Türk Devletsiz olmaz

Ben Türk’üm, Türk Bayraksız olmaz

Ben Türk’üm, Türk Ezansız olmaz

Ben Türk’üm, Türk Hürriyetsiz olmaz.

Muhsin Yazıcıoğlu

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram