Mehmed Talat Paşa


Devlet-i Aliyye'nin en yoksul sadrazamıydı, öldüğünde ayakkabısı delikti, kahpe bir kurşun arkasından yakaladı onu, vatanından hicret etmeden evvel kurduğu Karakol Cemiyeti ile koskoca bir memleket kurtuldu. Şehit Mehmet Talat Paşa, kabrin nur, makamın âlî olsun.

Mehmed Talât (1 Eylül 1874, Edirne - 15 Mart 1921, Berlin)

Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’nin kurucu lideri ve İttihat ve Terakki’nin kurucularından ve önde gelen liderlerinden olan Osmanlı devlet adamı.

1908 ihtilâlinin hazırlanmasında önemli rol oynayan Talat Bey, 1908-1918 arasında Osmanlı Devleti siyasetine yön veren en önemli aktörlerden biri olmuştur.

Bâb-ı Âli Baskınından sonrasında Said Halim Paşa kabinesinde Dahiliye nazırlığına getirildikten sonra devletin siyasetinin en önemli belirleyicilerinden biri haline geldi.

Enver Paşa ve Cemal Paşa ile birlikte Üç Paşalar iktidarını kuran Talat Bey, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinde ve Ermeni Tehciri’nde rol oynadı.

1917 yılında sadrazamlık yaptı. Savaşın kaybedilmesinden sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni feshedip Cemal ve Enver Paşalarla birlikte ülkeyi terk etti. 1921 yılında Berlin'de, Hardenberg Caddesi’nde bir Ermeni tarafından öldürüldü.

#MehmedTalatPaşa #MehmedTalat

EMİR FARUK UZUNPINAR
Search By Tags
Sosyal Medya
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Instagram Social Icon